Links

Links

Op Facebook en Instagram zal ik regelmatig wat posten. Wil je ze niet missen? Like dan “Tiepies Ik Kindercoaching” of “Ik leer leren bij Tiepies Ik” op Facebook. Onder “Tiepies Ik Kindercoaching vind je me ook op Instagram.

www.kidsskills.org/Dutch

Kids’ Skills
Op een speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen.

Het is een simpele en speelse methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Uitgangspunt van deze praktische aanpak is, dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die nog geleerd of verbeterd kan worden. Het versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk.
Kinderen vinden Kids’Skills leuk omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd!

De methode biedt o.a.

 • Hulp voor kinderen tussen circa 4 en 11 jaar.
 • Om vaardigheden te leren, problemen op te lossen of gewenst gedrag te veranderen.
 • Geen schuld meer bij kinderen of ouders voor de moeilijkheden van het kind.
 • Een uitnodiging aan ouders en omgeving van het kind om actief deel te nemen aan het proces van het kind.
 • Een praktische benadering van 15 stappen voor kinderen en hun begeleiders.
 • De kans ons denken over kinderen opnieuw te onderzoeken en met ze samen te werken.
 • Een eenvoudig te volgen programma dat uitgaat van de overtuiging dat kinderen vaardigheden.
 • Kunnen leren om zelfstandig problemen te overwinnen.
 • Een kans om daarbij samen veel plezier te hebben.

Kids’Skills is ontwikkeld door dr. Ben Furman

www.ikleerleren.nl

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.

Wat is jouw leerstijl eigenlijk? Welke leerstrategie heb je? Hoe verloopt het plannen van je werk? Hoe houd je je concentratie bij je werk, etc.

Het programma is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen
 • Jongeren in het MBO en HBO

www.ikleeranders.nl

Ik leer anders is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen die in beelden denken.

Ieder persoon heeft zijn eigen leerstrategie voor het opnemen, verwerken en onthouden van informatie.

Dit kan zijn door horen, voelen, denken en zien.

Wat is de leermethode van uw kind?

Denkt hij vooral in beelden, kijk dan eens op bovenstaande site. Hier staat een vragenlijst op, voor u als ouder, om te kijken of uw kind een beelddenker is.

www.relaxkids.nl

Relaxkids wordt sinds enkele jaren in Nederland aangeboden. Dit programma is overgewaaid vanuit Engeland. Daar wordt het al jaren ingezet binnen scholen en in kleinere groepjes buiten scholen. Het programma boekt uitstekende resultaten als het gaat om:

Leeruitkomsten:

– Verhoogt de concentratie, focus en aandacht
– Helpt leerlingen hun emoties te herkennen en er mee om te gaan
– Verbetert het leren en de schoolprestaties
– Bouwt duurzame strategieën om met stress en angst om te gaan
– Vermindert negatief denken en negatief gedrag
– Bevordert zelfbeheersing, emoties en conflictoplossing
– Voorziet leerlingen van simpele gedragsmanagement strategieën
– Verbetert luistervaardigheid, sociale en communicatieve vaardigheden
– Vermindert angst, pestgedrag en groepsdruk
– Verbetering van positief denken, zelfvertrouwen en eigenwaarde