Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Tiepies Ik Kindercoaching

 

INLEIDING
Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum de privacywetgeving in de hele Europese Unie hetzelfde is. De AVG geeft je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonsgegevens.

 

PRIVACYVERKLARING
Tiepies Ik Kindercoaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 

Tiepies Ik Kindercoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Deze gegevens heeft Tiepies Ik verkregen middels het intakeformulier, middels mailcontacten, middels facturen, of middels telefonisch contact:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (Alleen te zien op mijn bankoverzichten)
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de site tiepiesik.nl aan te maken, in correspondentie via e-mail of post en/of telefonisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

 • Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind.

 

Is je kind jonger dan 16 jaar? Dan mag Tiepies Ik alleen persoonsgegevens van hem/haar verwerken als je daar als ouder toestemming voor hebt gegeven. Wanneer je je kind aanmeldt bij Tiepies Ik dan kun je deze toestemming geven op het Privacyformulier dat je toegestuurd krijgt. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat de persoonsgegevens van je kind worden vastgelegd, dan kan er helaas geen coachtraject worden opgestart.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming

 

 

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

Tiepies Ik Kindercoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Voorbereiding op het intakegesprek a.d.h.v. het intakeformulier.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van de nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Tiepies Ik stuurt soms een nieuwsbrief. Voor gebruik van je persoonsgegevens om de nieuwsbrief te ontvangen, moeten wij toestemming vragen aan je. Deze toestemming kun je geven op het intakeformulier.

 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS.

 

Tiepies Ik Kindercoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. We hanteren een bewaartermijn van 2 Jaar, geteld vanaf de laatste bijeenkomst.

Factuurgegevens dienen 7 jaar bewaard te blijven.

Indien gewenst kan het kind in die twee jaar makkelijk terugkeren bij Tiepies Ik Kindercoaching zonder uitgebreid intakegesprek.

Wanneer je dit als ouder verzoekt, worden de gegevens verwijderd. Je kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@tiepiesik.nl

 

Voor de nieuwsbrief geldt dat je gegevens niet langer bewaard blijven vanaf het moment dat je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Tiepies Ik Kindercoaching deelt geen gegevens met derden. Indien je als ouder een verzoek indient dat Tiepies ik contact legt met scholen of andere betrokkenen, dan dien je hier zelf eerst toestemming voor te geven.

 

COOKIES

 

Tiepies Ik Kindercoaching maakt gebruik van Cookies op haar website.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om ook maar enige  gegevens te verzamelen over onze websitebezoekers.
JE RECHTEN

Tiepies Ik Kindercoaching respecteert jouw Privacyrechten. We zullen eraan meewerken dat je de rechten die je volgens de AVG hebt, kunt uitoefenen. Zo heb je bijvoorbeeld het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Wil je van deze rechten gebruik maken? Stuur dan een e-mail naar info@tiepiesik.nl

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Tiepies Ik Kindercoaching heeft de verantwoordelijkheid om serieus en voorzichtig met uw persoonsgegevens om te gaan en neemt hier passende maatregelen op. Zo werken wij met een beveiligde computer. Gegevens die op papier staan worden bewaard achter slot en grendel. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, stuur dan een e-mail naar info@tiepiesik.nl.